среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Budowa ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane balaski plastykowe na plot i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane sztachety z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий